Skład Zarządu Powiatu

Brak Zdjęcia
Dariusz Jan SZUSTEK
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Łukowski
Janusz Kozioł Brak Zdjęcia
Janusz Tadeusz KOZIOŁ
Wicestarosta,
Członek Zarządu Powiatu
Wojciech CZERNIEC
Członek Zarządu Powiatu
Brak Zdjęcia Włodzimierz Wolski
Władysław Robert MIKA
Członek Zarządu Powiatu
Włodzimierz Gerard WOLSKI
Członek Zarządu Powiatu