Członkowie Zarządu (2002-2006)

Jerzy Kędra 
Wykształcenie magister - inżynier rolnictwa, absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Studia Podyplomowe - Zarządzanie Oświatą (Akademia Podlaska w Siedlcach)
żona Marzanna - nauczyciel
córka Milena (1989)
syn Arkadiusz (1991)
syn Szymon (1999)
Jerzy Kędra
Władysław Mika 
Wykształcenie szkoła średnia - Licueum Ogólnokształcące w Żelechowie
studia zawodowe - SGGW w Warszawie
Podyplomowe Studia prawno - administracyjne
żona Maqłgorzata
syn Tomasz (1984)
syn Wojciech (1986)
Władysław Mika
Jan Sobiech s. Aleksandra 
Wykształcenie absolwent (1956) Liceum Ogólnokształcącego w Adamowie.
Praca zawodowa 01.10.1956
Bank Spółdzielczy w Krzywdzie - referent
01.05.1958 - 31.01.2000
Bank Spółdzielczy w Krzywdzie - dyrektor
Działalność samorządowa Radny Rady Powiatu II kadencji.
Jan Sobiech s. Aleksandra
Longin Kajka 
Wykształcenie Pedagog. Politolog.
W roku 1991 ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2000/2001 ukończył Studia Politologiczne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jednocześnie studiował filozofię i etykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jest członkiem Instytutu Badań Edukacyjnych przy MEN i S w Warszawie , prowadząc badania naukowe w kierunku pedagogiki społecznej. Rozpoczął rozprawę doktorską.
Praca zawodowa W roku 2000 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej .
W roku 2001 uzyskał awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.
W roku 1994 został Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach.
Od roku 1998 jest Dyrektorem Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach.
Dnia 14 .10.2002r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej
Działalność samorządowa W latach 1994 – 98 był Radnym Gminy Stoczek Łukowski , pełniąc funkcję członka zarządu.
W roku 1998 uzyskał mandat do Rady Powiatu Łukowskiego.
Jest Wiceprezesem Akcji Katolickiej w Stoczku Łukowskim.
Od roku 1996 kieruje Stowarzyszeniem Inicjatyw Wiejskich.
Od 19.11.2002r. jest Członkiem Zarządu Powiatu Łukowskiego drugiej kadencji.
żona Ewa
córka Paulina
Longin Kajka