IV kadencja

Janusz Kozioł
Janusz Kozioł
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Łukowski
Krzysztof Tymoszuk Krzysztof Szczęśniak
Krzysztof Tymoszuk
Wicestarosta,
Członek Zarządu Powiatu
Krzysztof Szcześniak
Członek Zarządu Powiatu
Włodzimierz Wolski Ryszard Żurek
Włodzimierz Wolski
Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Żurek
Członek Zarządu Powiatu