ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

Informujemy, że usterki sprzętu należy zgłaszać do firmy Lukman lub firmy Inter - Com. Umowa użyczenia zobowiązuje Państwa do naprawy sprzętu. Komputery objęte są 5 letnią typu Next Business Day (serwis u klienta następnego dnia roboczego). W przypadku, gdy usterka jest z winy beneficjenta koszty naprawy pokrywa klient. Brak zgłoszenia i naprawy usterki wiąże się z konsekwencjami. W niektórych przypadkach możliwe jest również wykluczenie z Projektu lub/i zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa.


Uszkodzenia komputera należy zgłaszać do firmy Inter - Com:


ul. Staropijarska 2a
21-400 Łuków
tel./fax (25) 798 99 55
0 502 540 235
0 502 066 172
info@intercom.net.pl
http://www.intercom.net.pl/


Awarie w dostępie do Internetu należy zgłaszać do firmy Lukman:


LukMan - Miejska Sieć Internetowa
ul. Międzyrzecka 30
21-400 Łuków
tel./fax (25) 798 33 54 - biuro
0 505 642 326 - serwis techniczny (08.00 - 20.00)
tech@lukman.pl
http://www.lukman.pl/