INFORMACJA O NABORZE

Nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego" trwał od 12 marca 2010 roku do 29 marca 2010 roku do godz. 10.00. Dokumenty rekrutacyjne były dostępne w Urzędach Miast, Gmin oraz w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Czerwonego Krzyża 4 pok. 11 oraz na stronach internetowych w/w urzędów.


W terminie 23 - 26 marca 2010 roku Wójtowie i Burmistrzowie partnerskich gmin i miast powołali Zarządzeniem Komisje Rekrutacyjne, które zweryfikowały deklaracje uczestnictwa w projekcie złożone w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej.


Do dnia 31 marca 2010 roku komisje wyłoniły uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz przedstawiły listy uczestników rezerwowych.