HARMONOGRAM REALIZACJI


  Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu  


01.10.2009


  Działanie 1

- Zarządzanie projektem  


04.04.2009 - 01.04.2013


  Działanie 2

- Promocja i informacja  


04.04.2009 - 01.04.2013


  Działanie 3

- Uruchomienie usługi dostępu do  internetu  


01.04.2010


  Działanie 4

- Uruchomienie notebooków i dostępu do Internetu beneficjentówostatecznych  


01.04.2010


  Działanie 5

 - Szkolenia  


01.04.2010


  Korzystanie przez beneficjentów ostatecznych z bezpłatnego dostępu do Internetu  


02.04.2010 - 01.04.2013


  Planowany termin zakończenia realizacji projektu  


31.03.2013