Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe w Łukowie
Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej
21-400 Łuków .
ul. Czerwonego Krzyża 4
mail: promocja(at)starostwolukow.pl; • Roman Bocian - Naczelnik Wydziału
  telefon: 025 798 22 03 w. 173
  mail: rbocian(at)starostwolukow.pl
   
 • Elżbieta Dziewulska - Inspektor
  telefon: 025 798 22 03 w. 171
  mail: edziewulska(at)starostwolukow.pl
   
 • Katarzyna Szczygieł - Inspektor
  telefon: 025 798 22 03 w. 171
  mail: kszczygiel(at)starostwolukow.pl
   
 • Łukasz Lotek - Podinspektor 
  telefon: 025 798 22 03 w. 171
  mail: llotek(at)starostwolukow.pl

 
Starostwo Powiatowe w Łukowie
Referat Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych
 
 • Zbigniew Sokół - Kierownik Referatu
  telefon: 025 798 22 03 w. 172
  mail: zsokol(at)starostwolukow.pl
   
 • Agnieszka Mościcka - Inspektor
  telefon: 025 798 22 03 w. 172
  mail: amoscicka(at)starostwolukow.pl
 • Ilona Rosa- pomoc administracyjna
  telefon: 025 798 22 03 w. 172
  mail: irosa(at)starostwolukow.pl

  Kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Elżbieta Świderska - inspektor

          telefon: 025 798 22 03 wew. 171