Sprawozdania z prac Komisji

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych:

Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

Komisja Infrastruktury Technicznej:

Komisja Rewizyjna:

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: