Plan Pracy Komisii Rady Powiatu

Plany pracy Komisji Rewizyjnej:

 

Plany pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:

 

Plany pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu:

 

Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

Plany pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych:

 

Plany pracy Komisji Infrastruktury Technicznej: