Komisje Stałe Rady Powiatu

 

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Gajowy Krzysztof Przewodniczący
2. Szczęśniak Krzysztof Wiceprzewodniczący
3. Sych Jarosław Grzegorz /do 8.06.2018 r./
4. Tymoszuk Krzysztof
5. Wolski Włodzimierz Gerard
   
Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Karaś Władysław Marcin Przewodniczący
2. Gajowy Krzysztof
3. Płudowski Józef
   
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Ciołek Karol Przewodniczący
2. Soćko Andrzej Wiceprzewodniczący
3. Lipiec Henryk Marek
4. Ponikowski Karol
5. Żurek Ryszard
   
Komisja Infrastruktury Technicznej
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Soćko Andrzej Przewodniczący
2. Kozioł Janusz Tadeusz  
3. Kruk Tomasz
4. Ponikowski Karol
5. Woliński Krzysztof
   
Komisja Rewizyjna
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Ponikowski Karol Przewodniczący
2. Karaś Władysław Marcin Wiceprzewodniczący
3. Gajowy Krzysztof Sekretarz
4. Fornal Krzysztof
5. Warda Tadeusz
   
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Szerszeń Kinga Przewodniczący
2. Brzozowski Tadeusz Henryk  
3. Kocielnik Grzegorz
4. Świętochowski Leszek Jan
5. Wisiński Andrzej Kazimierz