Przewodniczący Rady III kadencji (do 22.10.2008)

  Sobiech Jan s. Juliana

Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Sobiech s. Juliana

e-mail: przewodniczacy@starostwolukow.pl
Telefon: 025-798-95-45 , 0504-130-706
Dyżury: Biuro Rady Powiatu w Łukowie - wtorki - godz. 1530 -1630
  ZAPRASZAM  
 
Data urodzenia 1958.03.23  
Miejsce urodzenia Łuków  
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Siedlcach  
Stanowisko Dyrektor Sądu  
Wykształcenie wyższe - Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1978-1982)  
Szkoła średnia Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie (1973-1977)  
Działalność samorządowa radny Rady Powiatu w Łukowie w pierwszej kadencji (1998-2002)  
  radny Rady Powiatu w Łukowie drugiej kadencji,  
Okręg wyborczy miasto Łuków, mandat radnego z listy Łukowskiego Porozumienia Samorządowego  
Do¶wiadczenie zawodowe praca w Urzędzie Miejskim w Łukowie, w Urzędzie Rejonowym w Łukowie, w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach  
 
żona Bożena - nauczyciel- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie,  
syn Łukasz - aplikant sądowy  
syn Marcin - student  
córka Anna - studentka  
córka Katarzyna - studentka