Gmina Trzebieszów

Adres:
Urząd Gminy Trzebieszów

Trzebieszów Drugi 89
21-404 Trzebieszów

 

telefon: (025) 796 03 55, 796 05 41
fax. (025) 796 03 73
internet: www.trzebieszow.gmina.pl
e-mail: gmina@trzebieszow.gmina.pl

Urz?d Gminy w Trzebieszowie

 

Gmina Trzebieszów zajmuje powierzchnię 140,5 km2, z czego użytki rolne stanowią 80%. Mieszka tu 7 606 osób, trudniących się głównie uprawą roli i hodowlą. (stan na dzień 31.12.2011 r., źródło GUS).


Dzieje gminy sięgają pierwszej połowy XV wieku. Z 1430 roku pochodzi wzmianka o istnieniu drewnianego kościoła w Trzebieszowie, uposażonego przez króla Władysława Jagiełłę.

Życie kulturalne gminy skupia się głównie wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. Jest tu dobrze wyposażona biblioteka, sala widowiskowa z dużą sceną, siłownia, hotel na 30 miejsc. Przy GOK działają zespoły wokalno-instrumentalne, kluby sportowe, koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe i kombatanckie.

W znajdujących się na terenie gminy stadninach można pobierać lekcje jazdy konnej, w pięknych okolicznych lasach słynących z bogactwa runa leśnego - zbierać grzyby, a na terenach łowieckich - organizować polowania. Wędkowaniu sprzyjają czyste wody rzek, przede wszystkim Krzny Północnej. Rzadkie i zanikające gatunki flory leśnej chroni rezerwat przyrody Kania.

Nie ma w gminie przemysłu uciążliwego dla środowiska. Jednym z większych przedsiębiorstw wykorzystujących miejscowy surowiec jest nowoczesny Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wierzejkach. W Trzebieszewie i w Dębowicy zlokalizowane są zakłady obuwnicze Tatani i Nik. Czystość ekologiczną gmina zawdzięcza m.in. wybudowanej tu nowoczesnej biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków oraz obejmującej cały teren sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W gminie doskonale funkcjonuje też sieć telekomunikacyjna, pracująca w systemie radiowym. Nowoczesna i kompletna infrastruktura gminy, liczne atrakcje turystyczne stanowią zachętę do organizowania tu nie tylko wypoczynku, ale i do inwestowania w nieuciążliwe dla środowiska przemysły.