Gmina Stanin

Adres:
Urząd Gminy Stanin

Stanin 62
21-422 Stanin

telefon: (025) 798 11 18, 798 11 04
fax. (025) 798 11 18, 798 11 04
e-mail: stanin@stanin.pl
internet: www.stanin.pl

Stawy w Jele?cu

Gmina zajmuje około 160,8 km2 powierzchni. W 29 sołectwach mieszka 9 860 osób

(stan na dzień 31.12.2011 r., źródło GUS). Położona jest na Równinie Łukowskiej i obejmuje tereny łagodnie pofałdowane, piaszczyste, urozmaicone przez wały wydmowe, których wysokość osiąga 170, lokalnie 180 m n.p.m. Obszar gminy przecinają doliny dwóch niewielkich rzek: Bystrzycy na północy i Wilokjadki na południu.

 

W gminie zachowały się interesujące zabytkowe obiekty. Usytuowane w okolicy Tuchowicza grodzisko świadczy o osadnictwie na tym terenie sięgającym wczesnego średniowiecza. W Wesołówce zachowały się ruiny zamku z zespołem przyzamkowym z XVIII wieku wraz z parkiem podworskim. W miejscowościach Tuchowicz, Jeleniec i Niedźwiadka po dawnych dworkach szlacheckich pozostały tylko parki wiejskie. Walory turystyczno-przyrodnicze gminy podkreśla także obecność na jej terenie 4 pomniki przyrody (w Staninie, Tuchowiczu, Jeleńcu i Niedźwiadce).

Gmina ma charakter wybitnie rolniczy - około 70% jej powierzchni stanowią użytki rolne. Przeważają tu małe gospodarstwa indywidualne, nastawione przede wszystkim na hodowlę trzody chlewnej oraz uprawę ziemniaków i zbóż.


Rozrzucone płaty leśne, łagodnie pofałdowany teren sprzyjają wypoczynkowi oraz turystyce pieszej i rowerowej. Czyste środowisko i własna baza surowcowa umożliwiają rozwinięcie produkcji ekologicznej żywności. W przyszłości władze gminy planują utworzenie na jej terenie gospodarstw agroturystycznych.