Gmina Serokomla

Adres:
Urząd Gminy Serokomla

ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla


telefon: (025) 755 45 02

fax. (025) 755 45 02

internet: www.gminaserokomla.pl

e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl

Sady w Serokomli

 Zajmująca 77,3 km2 powierzchni i licząca 4241 mieszkańców  

(stan na dzień 31.12.2011 r., źródło GUS) gmina podzielona jest na 16 sołectw. Usytuowana w pasie Nizin Środkowopolskich, na Równinie Łukowskiej, ma mało zróżnicowaną rzeźbę terenu.


Serokomla prawa miejskie otrzymała w 1545 roku. Wtedy też utworzono tu parafię. Rozwój ziem położonych wokół miasteczka (m.in. we wsi Horodzież pod koniec XVII wieku powstał piękny pałac wraz z ogrodem) zahamował potop szwedzki. Mieszkańcy Serokomli w dobie zrywów narodowowyzwoleńczych XIX wieku, a także podczas kolejnych wojen światowych w XX wieku brali czynny udział w wielkich wydarzeniach historycznych kraju. W 1831 roku stacjonowały tu wojska powstańcze, w październiku 1939 roku Serokomla była jednym z punktów koncentracji działań Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie. Na miejscowym cmentarzu poległych żołnierzy SGO Polesie oraz mieszkańców pomordowanych przez hitlerowców podczas okupacji upamiętnia wzniesiony tu pomnik.

Funkcje kulturalne na terenie gminy realizuje Gminna Biblioteka Publiczna, prowadząca wiele kół zainteresowań oraz organizująca szereg imprez kulturalnych adresowanych do różnych odbiorców.

Usytuowanie gminy Serokomla przy drodze wojewódzkiej łączącej Łuków i Kock dodatnio wpływa na jej kondycję gospodarczą. Dobre połączenia komunikacyjne i łatwość przemieszczania brane są pod uwagę przez każdego potencjalnego inwestora, który chciałby tutaj rozpocząć działalność gospodarczą.

W gminie dobrze prosperuje rolnictwo. W ponad 970 gospodarstwach indywidualnych, zajmujących łącznie 6913 ha, uprawia się zboża i ziemniaki, a także truskawki i warzywa.

Gmina Serokomla ma szansę stać się zapleczem turystycznym i rekreacyjnym dla pobliskich miejscowości. Malownicze tereny w okolicy Rudy sprzyjają uprawianiu turystyki.