Gmina Stoczek Łukowski

Adres:
Urząd Gminy Stoczek Łukowski

Pl. T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski

telefon: (025) 797 00 47
fax. (025) 797 00 47
internet: www.stoczeklukowski.pl
e-mail: gmina@stoczeklukowski.pl

Pomnik Powsta?ców 1831 roku

Gmina zajmuje powierzchnię 173,5 km2. W 35 sołectwach mieszka tu około 8 305 osób (stan na dzień 31.12.2011 r., źródło GUS).


Położona na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz Równinie Łukowskiej odznacza się zróżnicowaniem krajobrazu, atrakcyjnego pod względem turystyczno-wypoczynkowym również dzięki przepływającej przez gminę malowniczą doliną rzece Świder.

 

Terenów wchodzących w skład gminy nie omijała wielka historia. 14 lutego 1831 roku we wsi Zgórznica pod Stoczkiem wojska powstańcze pod dowództwem gen. Józefa Dwernickiego stoczyły zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi. W 100. rocznicę bitwy wzniesiono tu pomnik upamiętniający to wydarzenie.

Gmina ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują około 12925 powierzchni. W 2974 gospodarstwach indywidualnych tradycyjnie uprawia się: żyto, owies oraz ziemniaki. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej.

Działalnością gospodarczą zajmują się 295 podmioty, specjalizujące się głównie w handlu (branża spożywczo-przemysłowa) i usługach (budowlane, instalacyjne, transportowe, stolarskie, mechanika i blacharstwo samochodowe).

Czyste środowisko przyrodnicze, malownicza dolina rzeki Świder to znaczące atuty stwarzające szansę rozwoju rekreacji i turystyki w gminie, która wraz z gminami sąsiednimi podjęła interesującą inicjatywę zorganizowania na swoim terenie konnych baz jeździeckich. W ramach tej inicjatywy zarówno młodzież, jak i dorośli już mogą skorzystać z ofert szkoleń przygotowujących do zawodów: hipoterapeuty, instruktora jeździectwa, a także do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych z możliwością jeździectwa czy hodowli koni wierzchowych.