Gmina Adamów

Adres:
Urząd Gminy Adamów

ul. Kleeberga 5

21-412 Adamów

telefon: (025) 755 31 67
fax. (025) 751 31 67

internet: www.adamow.eu
e-mail: adamow@adamow.eu

Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków
Gmina obejmuje obszar 98,7 km2 i liczy około 5 869 mieszkańców (stan na 31.12.2011 r. źródło GUS). Gęsto zalesiony teren we wczesnym średniowieczu nie sprzyjał osadnictwu. Na większą skalę zaczęło się ono rozwijać dopiero w XVI wieku. W 1539 roku bracia Rusieccy (Adam i Hieronim) na podstawie przywileju lokacyjnego nadanego przez króla Zygmunta Starego założyli miasto o nazwie Jadaromin (od połączenia imion braci), później (około 1543 roku) przekształconej na Jadamów, a około 1617 roku na Adamów. W 1545 roku erygowano tu parafię i wybudowano drewniany kościół. Kolejnymi właścicielami Adamowa byli Firlejowie, w XVIII i XIX wieku - Krasińscy, a po nich - drogą spadku - dobra te przeszły w ręce książąt Czartoryskich. W 1796 roku staraniem biskupa Adama Krasińskiego rozpoczęto budowę świątyni murowanej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, którą ukończono w 1858 roku. Ukaz carski z 1869 roku pozbawił Adamów prawa miejskiego i dopiero obecnie, dzięki rozwojowi osady i jej znaczeniu w regionie jest szansa, że je odzyska.

Jedną z bardziej interesujących miejscowości znajdujących się w obrębie gminy jest Wola Gułowska z zespołem klasztornym oo. Karmelitów Trzewiczkowych, pochodzącym z połowy XVII wieku i znanym jako sanktuarium maryjne przechowujące średniowieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. W Woli Gułowskiej niewielki folwark dzierżawił w drugiej połowie XIX wieku Józef Sienkiewicz - ojciec Henryka Sienkiewicza. Tu w roku 1873 zmarła Stefania z Cieciszowskich, matka pisarza, która została pochowana na cmentarzu w niedalekiej Okrzei. W dniach 4 i 5 października 1939 roku Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie, dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga rozegrała zacięty bój o Wolę Gułowską - jeden z ostatnich w wojnie obronnej 1939 roku. Wybudowany na terenie wsi Dom Kultury nosi nazwę Domu Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków i jest m.in. siedzibą Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków. W Domu Kultury mieści się również Izba Regionalna i Galeria Rzeźby Ludowej, ponieważ kilka miejscowości gminy, wśród nich Wola Gułowska, Budziska, Sobiska to znane i cenione ośrodki rzeźby ludowej.

Gmina Adamów z pięknymi krajobrazami, czystym środowiskiem, dużymi kompleksami leśnymi, a także planowanymi parkami krajobrazowymi: Grabówka i Stawy Adamowskie, ma doskonałą bazę do rozwoju turystyki i agroturystyki.

W liczących średnio 5,80 ha powierzchni indywidualnych gospodarstwach rolnych (ok. 62) uprawia się ziemniaki, żyto i owies. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło.

W ostatnich latach krajobraz gospodarczy gminy uległ znacznej przemianie w związku z rozwojem drobnych przedsiębiorstw, zwłaszcza handlowych. Szeroko rozwinęła się sieć sprzedaży hurtowo-detalicznej. Zgodnie z tradycją sięgającą początków istnienia Adamowa w każdy poniedziałek odbywają się targi, na które zjeżdża nie tylko okoliczna ludność.
Do większych zakładów prosperujących w Adamowie zalicza się: firmę Product- Elsner z nowoczesną chłodnią do przechowywania warzyw i owoców oraz firmę Wadima producenta wysokiej jakości bielizny osobistej.
Podjęte w ostatnim czasie inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury gminy. Zrealizowano zaplanowane utwardzanie ważniejszych dróg, we wszystkich miejscowościach są wodociągi, w trakcie budowy jest wysypisko śmieci i oczyszczalnia ścieków w Adamowie. Sieć uzbrojonych terenów stwarza dobre warunki potencjalnych inwestorów.