Ochrona Zdrowia

Jednym z zadań Powiatu jest ochrona zdrowia.

W powiecie łukowskim funkcjonują publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zapewniają podstawową opiekę zdrowotną dla ludności. Nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie sprawuje Powiat Łukowski. 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
21-400 Łuków, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 (dawna 700-lecia)
e-mail: spzoz@spzoz.lukow.pl
NIP: 825-17-11-719, REGON: 000306472

http://www.spzoz.lukow.pl/