Sport i turystyka

Szansa na pomyślną przyszłość Ziemi Łukowskiej

Bogata przeszłość oraz piękna historia Ziemi Łukowskiej wiążą się z optymistycznymi szansami na jej pomyślną przyszłość. Utrwalone w twórczości H. Sienkiewicza miejsca związane z tym terenem na pewno zainteresują wielu turystów, którzy odkryją prawdziwe piękno i bogactwo przyrody. Popularyzacji tej idei służą liczne działania obejmujące między innymi Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie, utrwalany na międzynarodowych plenarach malarskich „Szlak H.Sienkiewicza” oraz Ogólnopolskie Zloty Szkół Sienkiewiczowskich, które odbywają się nieprzerwanie od dwudziestu lat.

Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie są okazją do dyskusji znawców i miłośników twórczości Henryka Sienkiewicza z wielu środowisk naukowych .Członkowie Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza podejmują między innymi działania związane z ratowaniem grobu matki H. Sienkiewicza na cmentarzu w Okrzei. Spotkania z wybitnymi znawcami twórczości Henryka Sienkiewicza są znakomitą okazję do przypomnienia i zapoznania się z nowymi odkryciami z życia i działalności naszego noblisty. W ten sposób utrwala się przekonanie, że twórczość H.Sienkiewicza jest ponadczasowa i uniwersalna.

Tematem przewodnim Międzynarodowego Pleneru Malarskiego jest także postać naszego noblisty. Inspiracją do utrwalenia na płótnach miejsc związanych ze „Szlakiem H. Sienkiewicza" jest Łuków, Wola Okrzejska, Okrzeja, Burzec oraz Wola Gułowska. W związku z plenerem, wydany jest katalog z najlepszymi, pracami malarskimi jako dokumentacja ważnych, historycznie miejsc .

Twórcą i inicjatorem Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich jest dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Antoni Cybulski. Celem tych spotkań jest prezentacja dorobku literackiego Henryka Sienkiewicza. Podczas zlotu wręczane są nagrody za konkursy plastyczne, literackie i poetyckie nawiązujące do życia i twórczości noblisty. Udział w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich jest niezapomnianym przeżyciem, podkreśleniem geniuszu Henryka Sienkiewicza, okazją do poznania członków rodziny pisarza oraz kontynuowaniem tradycji sienkiewiczowskich.

Domeną Ziemi Łukowskiej są wyjątkowe walory przyrodnicze. Mam nadzieję, że wciągu kilku najbliższych lat nasz region stanie się również atrakcyjny turystycznie ze względu na miejsca związane z Henrykiem Sienkiewiczem. Mamy aspiracje żeby Wola Okrzejska była miejscem międzynarodowych spotkań przedstawicieli kultury i nauki na konferencjach literacko-naukowych. Chcemy żeby duch H.Sienkiewicza unosił się w atmosferze festiwalu poświęconego jego życiu i twórczości i przyczyniał się do pomyślnej przyszłości Ziemi Łukowskiej.

 

 

Szlaki turystyczne
Przez obszar Ziemi Łukowskiej przebiegają trzy szlaki turystyczne. W mieście Stoczek Łukowski rozpoczyna swój przebieg pieszy i rowerowy szlak turystyczny „Szlak Powstań Narodowych”. Prowadzi ze Stoczka Łukowskiego przez Domanice – Iganie – Mokobody – Liw – Węgrów – do Miedznej. Szlak przebiega przez tereny, które były świadkiem walk w okresie Powstania Listopadowego. Przez środkową część obszaru przebiega niebieski szlak Sienkiewiczowski (Łuków – Okrzeja) związany z miejscem urodzenia i twórczości polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. W skrajnie południowej części obszaru, na terenach gminy Adamów ma swoją trasę zielony szlak im. gen. bryg. Franciszka Kleeberga (Dęblin - Bobrowniki - Ułęż - Sobieszyn - Wola Głuchowska - Charlejów - Białobrzegi – Kock). Szlak przebiega przez obszary związane z walkami SGO "Polesie", atrakcyjne historycznie i bogate w zabytki.Ponadto przez obszar Ziemi Łukowskiej przebiegają trzy regionalne szlaki dziedzictwa kulturowego, tj.: Szlak Kultury Wsi i Miasteczek, Szlak Wielkich Pisarzy i Szlak Muzealny.
 
Atrakcje turystyczne
Głównymi atrakcjami turystycznymi są: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (gm. Krzywda) gdzie się urodził polski noblista, zespół klasztorny O.O. Karmelitów Trzewiczkowych z XVII w. w Woli Gułowskiej oraz rezerwat Jata. Obok tego, niewątpliwą atrakcją obszaru jest Stoczek Łukowski i jego okolice, który słynie w całej Polsce z pierwszej zwycięskiej bitwy Powstania Listopadowego, stoczonej 14 lutego 1831 r. oraz jako miejsce urodzenia Aleksandra Świętochowskiego – znanego polskiego ideologa pozytywizmu.