Katolickie Radio Podlasie

MATERIAŁY WYEMITOWANE W 2017 ROKU

MARZEC

 1. Ocena współpracy Urzędu Wojewódzkiego z samorządem Powiatu Łukowskiego
 2. Informacja z XXIII Sesji Rady Powiatu Łukowskiego
 3. Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łukowskim
 4. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu: część 1, część 2, część 3, część 4
 5. Cudze chwalicie swego nie znacie: VIII wieków Łukowa jako ośrodka odministracyjnego (od XIII wieku do współczesności). Odcinek 1/5

KWIECIEŃ

 1. Informacja z XXIV Sesji Rady Powiatu Łukowskiego
 2. Wywiad ze Starostą Łukowskim - analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego
 3. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 4. II Powiatowy Rajd 3-majowy Szkół Ponadgimnazjalnych
 5. Cyrkuł łukowski, obwód łukowski (trzy powiaty!), powiat łukowski - od utraty niepodległości do powstania listopadowego. Odcinek 2/5

 MAJ

 1. Wywiad ze Starostą Łukowskim o podjętej przez radnych uchwale dotyczącej realizacji megaprojektu drogowego, o pozwoleniu na budowę nowego skrzydła łukowskiego szpitala oraz o wizycie Wojewody Lubelskiego.
 2. Relacja z Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla Szkół Ponadgimnazjalnych.
 3. Relacja z 50-lecia istnienia PKS S.A. w Łukowie.
 4. Powiat łukowski, okręg łukowski w guberni lubelskiej, województwie podlaskim i guberni siedleckiej. Zasięg terytorialny, degradacja małych miasteczek. Odcinek 3/5