Kultura

  Edukacja i kultura to największe dziedziny , które odpowiednio docenione, przyczynią się do poważnych i szybkich zmian warunków życia i pracy wszystkich mieszkańców powiatu.
Realizowane przez nas przedsięwzięcia kulturalne finansowane są z własnych dochodów, choć aktywnie współpracujemy również z licznymi fundacjami i stowarzyszeniami. Powstają również duże możliwości posiłkowania się w tym zakresie funduszami unijnymi.