IV Powiatowy Dzień Olimpijczyka

IV Powiatowy Dzień Olimpijczyka

W dniu 7. grudnia br. o godzinie 13.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Łukowie odbędzie się IV Powiatowy Dzień Olimpijczyka.

 

Podczas uroczystości wręczone zostaną wyróżnienia i gratulacje dla 49 uczniów z terenu Powiatu Łukowskiego, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Listy gratulacyjne otrzymają również nauczyciele prowadzący oraz rodzice olimpijczyków. Powiatowy Dzień Olimpijczyka jest ważnym elementem kompleksowych działań Powiatu Łukowskiego, których celem jest zapewnienie optymalnych warunków do nauki  i pracy w szkołach prowadzonych przez powiat. Inicjatywa ta ma na celu nagradzanie i promowania uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce i sporcie.

Powrót