Ogólnopolski Konkurs Grantowy - "Równać Szanse 2013"

Ogólnopolski Konkurs Grantowy  -

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości      do 20 000 mieszkańców.

 

W konkursie grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy ( od 1 lipca 2013 do 30 listopada 2014 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 roku.Informacje o konkursie oraz formularz aplikacyjny znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl  

Powrót