Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

 

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017r. poz 1523), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 62 Wojewódy Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na trerenie województwa lubelskiego.

 

Treść rozporządzenia

 

Powrót