XI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych

XI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 20. stycznia 2013 r. w Łukowskim Ośrodku Kultury odbędzie się XI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Łukowskiego. Impreza promująca artystyczne dokonania uczniów szkół średnich rozpocznie się o godzinie 16.00.

 

Jednym z celów imprezy jest wymiana doświadczeń między środowiskami szkolnymi,  wzajemna inspiracja zmierzająca do twórczych poszukiwań oraz motywowanie uczniów                do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych. Program ma być formą autorskiego koncertu estradowego z elementami teatru, kabaretu, śpiewu, tańca, recytacji, muzyki, multimediów, światła i plastyki scenicznej. Uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły w przeglądzie otrzymają puchary ufundowane przez Starostę Łukowskiego                      oraz dyplomy okolicznościowe.

Powrót