Zawiadomienie o II sesji Rady Powiatu

Zawiadomienie o II sesji Rady Powiatu

 

ZAWIADAMIAM
że w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17,
odbędzie się II sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego Powiatu Łukowskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru Komisji Skrutacyjnej na sesji Rady Powiatu Łukowskiego w dniu 10 grudnia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu i powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzania głosowań na II sesji VI kadencji Rady Powiatu Łukowskiego.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 7. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Łukowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego – Starosty Łukowskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Łukowskiego w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Łukowie na Uchwałę Nr XXVII/228/2017 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów związanych z dyspozycją usunięcia pojazdu z drogi w przypadku odstąpienia od usunięcia.
 23. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łukowskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Łukowski zadania z zakresu administracji rządowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Łukowie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2018 r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
 29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 30. Zakończenie obrad. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Karol Ciołek

Powrót