Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego

Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie pod koniec ubiegłego roku było organizatorem Powiatowego  Konkursu Plastycznego o tematyce rodzinnej pod patronatem Starosty Łukowskiego. Tematem przewodnim konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Łukowskiego była promocja rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W sumie  oceniono 488 prac uczniów z 38 szkół podstawowych. Podczas Sesji Rady Powiatu Łukowskiego w dniu 19 grudnia 2012 r., Starosta Łukowski Janusz Kozioł i  Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Karaś, dokonali uroczystego wręczenia nagród i okolicznościowych dyplomów laureatom Konkursu.

 

Laureaci Konkursu:

I miejsce - Krzysztof Kamecki Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie
II miejsce - Patrycja Pyrka Szkoła Podstawowa w Rolach

III miejsce - Maja Adamska Szkoła Podstawowa w Krynce.

 

Prace, które otrzymały wyróżnienie

Oliwier Pacek Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie

Natalia Gomoła Szkoła Podstawowa w Mysłowie

Natalia Krasuska Szkoła Podstawowa w Mikłusach

 

Zwycięska praca zostanie wykorzystana do przygotowania plakatu promującego rodzinną pieczę zastępczą. W okresie od 16 do 31 stycznia 2013 roku w Łukowskim Ośrodku Kultury odbędzie się wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną prace zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu i prace nagrodzone.

Powrót