Akcja Komórkomania w Zespole Szkół Nr 3

Akcja Komórkomania w Zespole Szkół Nr 3

Jak co roku ZESPÓŁ Szkół Nr 3 w Łukowie, dzięki  wsparciu  Lubelskiego  Kuratora  Oświaty, w    imieniu    Fundacji DKMS w Warszawie, organizuje wyjątkową akcję informacyjno - edukacyjną #KOMÓRKOMANIA. Akcja połączona będzie z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

Apel kierowany jest do  wszystkich  uczniów,  ich  rodziców  oraz  grona  pedagogicznego szkoły, a także wszystkich chętnych dorosłych ludzi. Intencją akcji jest budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy  drugiego  człowieka.

Biorąc udział w  #KOMÓRKOMANII mamy przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Jest to również wspaniała przygoda dla całej szkoły,  która  pomaga  zapoznać  się  z  inicjatywą  wolontariatu  oraz  kształtuje  pożądane  prospołeczne  postawy.

Poprzez  pozytywny  wydźwięk  organizowanego  wydarzenia  uczniowie  biorą  udział  w  toczących  się  procesach decyzyjnych  i  działaniach  związanych  z  inicjacją  oraz  przeprowadzeniem  Dnia  Dawcy  Szpiku. 

 

DZIEŃ DAWCY SZPIKU odbędzie się

11 października 2018 roku, w godzinach 9.00-15.00.

w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie

 

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że akcja przyczyni się do obalenia mitów na temat leczenia nowotworów  krwi  i  pozwoli  podarować  szanse  na  nowe życie   dla   osób   chorych   oraz otworzy uczniów na podobne inicjatywy w  przyszłości.  

Rejestracja   jako potencjalny  Dawca  przeznaczona  jest  dla  uczniów  pełnoletnich,  ale  nie  pozostanie  bez  pozytywnego  wpływu również na młodszych. 

 

Akcję przygotują i przeprowadzą wolontariusze Szkolnego Koła PCK

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronach:

https://www.dkms.pl/pl/media/9086 

https://www.dkms.pl/pl/media/9006 

Powrót