Konkurs fotograficzny „Grzyby – skarby natury”

Konkurs fotograficzny „Grzyby – skarby natury”

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie organizuje konkurs  fotograficznym pt.: „Grzyby – skarby natury” – II edycja.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego. Jego celem jest rozszerzenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego grzybobrania, wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody, w tym grzybów oraz kształtowanie podziwu i szacunku dla przyrody.

Przedsięwzięcie organizowane jest w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, Zarządem Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody oraz Lubelską Szkołą Fotografii w Lublinie.

Ramy czasowe konkursu to 3.09.2018 r. – 12.10.2018r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łukowie http://psselukow.pl/ .Informacje o konkursie można uzyskać również pod numerem Tel. 25 798 21-96 w. 15

Powrót