Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

 

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” z organizacjami organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom składania opinii i uwag do projektu Programu.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 5 września 2018 r. /PDF/

Załącznik nr 1  - Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” /PDF/

Załącznik nr 2 -  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Łukowskiego /PDF/
 

Powrót