Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Radoryżu Smolanym

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Radoryżu Smolanym

Zarząd  Powiatu  Łukowskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości rolnych, w tym nieruchomości rolnej niezabudowanej oraz nieruchomości rolnej zabudowanej stanowiących własność Powiatu Łukowskiego, położonych w Radoryżu Smolanym gm. Krzywda.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 05 listopada 2018 r. do godziny 15.30.  Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, w pokoju na nr 209 (sekretariat na II piętrze) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu przetargu wraz z innymi dokumentami wymienionymi poniżej z adnotacją na kopercie ,,Przetarg Radoryż Smolany” lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Łukowie  21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2018 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17.

Ogłoszenie przetargu

Regulamin przetargu

Mapa

Oświadczenie wzór 1

Oświadczenie wzór 2

Oświadczenie wzór 3

Oświadczenie wzór 4

Oświadczenie wzór 5

Zgłoszenie wzór 6

Zobowiązanie wzór 7

 

 

 

Powrót