Wojewódzkie obchody „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”

Wojewódzkie obchody „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi  Polskiej”

W dniu 12 lipca 2018r. w Gminie Serokomla odbyły się wojewódzkie obchody „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi  Polskiej”. To nowe święto państwowe, zostało ustanowione jesienią 2017r.przez Sejm RP. Nie bez powodu na miejsce obchodów wybrano Gminę Serokomla. To właśnie we wsi Józefów Duży, w Gminie Serokomla w 1940r. doszło do masowej akcji pacyfikacyjnej. Akcja była odwetem za zamordowanie przez pospolitych bandytów rodziny niemieckiego kolonisty. Mimo, że mord nie miał charakteru politycznego, dowództwo niemieckie postanowiło zastosować zasadę odpowiedzialności zbiorowej, obarczając winą wszystkich Polaków.  Oddziały SS, gestapo oraz żandarmerii  niemieckiej zamordowały 217 osób. Miejsce kaźni w Józefowie Dużym upamiętnia krzyż i pomnik przedstawiający postać  kobiety bolejącej.

Uroczystości w Serokomli  rozpoczęły się Mszą  Św. w intencji pomordowanych. Po Mszy Św. nastąpił uroczysty przemarsz na cmentarz w Serokomli   (gdzie w 16 zbiorowych  mogiłach  spoczywają ciała ofiar), aby tam złożyć wieńce i kwiaty.

W uroczystościach wzięli udział m.in. poseł do PE  Krzysztof Hetman, poseł na Sejm RP  Jan Łopata, Wicemarszałek Woj. Lubelskiego  Grzegorz Kapusta, radny wojewódzki Marek Kopeć, Sekretarz  Woj. Lubelskiego Anna Augustyniak, Dyrektor  Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie  Tadeusz Sławecki, Starosta Łukowski Janusz Kozioł, przedstawiciele Związku Kombatantów RP, przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych, wójtowie sąsiednich gmin, władze  oraz mieszkańcy  Gminy Serokomla. Honorowym gościem była Pani Kazimiera Boreczek – naoczny świadek mordu w Józefowie Dużym.

Uroczystość  uświetnił patriotyczny występ młodzieży Zespołu Szkół w Serokomli.

 

 

 

 

 

Powrót