Siłownia zewnętrzna w Żdżarach

Siłownia zewnętrzna w Żdżarach

W Żdżarach (gmina Łuków) już nie długo powstanie siłownia zewnętrzna. Będzie ona służyć miłośnikom ćwiczeń na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych zostanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „ŻDŻARZANIE”. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary „ŻDŻARZANIE” aplikowało o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Autorem projektu grantowego pt.: Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (operacja pt.: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żdżary) był wiceprezes stowarzyszenia Krzysztof Fornal. Wniosek powstał przy współpracy Jacka Kuca, Magdaleny Pikulskiej, Sławomira Rybki oraz Pawła Sulej.

Po rozstrzygnięciu konkursu przez Radę LGD wiadomo już, że pomysł „ŻDŻARZAN” uzyskał akceptację oraz otrzymał odpowiednią ilość punktów. Tym samym został on zakwalifikowany do realizacji. W tym tygodniu Zarząd Stowarzyszenia „ŻDŻARZANIE” reprezentowany przez Jacka Kuca oraz Krzysztofa Fornala podpisał umowę o powierzenie grantu.

W ramach zadania powstanie miejsce rekreacyjne, na którym staną urządzenia siłowni zewnętrznej typu FIT, a wśród nich: biegacz, orbitek, wioślarz, rower, wyciąg górny, wahadło i twister, wyciskanie siedząc, ławka pojedyncza oraz narciarz. W ramach projektu zostaną ustawione kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery oraz tablica regulaminowa. Wreszcie zostanie nasadzona zieleń oraz zainstalowana tablica informacyjna projektu.

Projekt o wartości ponad 36 000 zł zostanie zrealizowany na jesieni 2018r. Zadanie będzie finansowane w blisko 95% ze środków Unii Europejskiej, w ramach środków dostępnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze pozyskano za pośrednictwem LGD "RAZEM".

Zrealizowanie grantu i powstanie infrastruktury z pewnością będzie impulsem aktywizującym mieszkańców Żdżar i okolic, spowoduje zwiększenie aktywności ruchowej oraz będzie promować zdrowy styl życia.

Powrót