Młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie szkoli się w Akademii KLIMA – THERM

Młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie szkoli się w Akademii KLIMA – THERM

W dniu 25 maja 2018 r. uczniowie klas III  kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę Akademii KLIMA-THERM - pana Marka Daciuka. Wykład, połączony z pokazem na temat aktualnych trendów w dziedzinie klimatyzacji  oraz najnowszych rozwiązań produktowych, technologicznych i konstrukcyjnych, odbył się w centrum szkoleniowo-badawczym firmy KLIMA-THERM w Warszawie.

Po warsztatach młodzież uczestniczyła w lekcji wychowania fizycznego w Parku Trampolin – Hangar 646. Zajęcia prowadzone przez trenera na trampolinach, rampie i planszy akrobatycznej, miały charakter sportowo – rekreacyjny.

Uczniami podczas wycieczki opiekowali się: p. Agnieszka Zarzycka i p. Paweł Salamończyk

 

Powrót