Konferencja „Stacja Integracja” w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie

Konferencja „Stacja Integracja” w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie

Dnia 7 marca 2018 w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie odbyła się konferencja z okazji 15-lecia utworzenia klas integracyjnych. Uczestnicy konferencji mogli wymienić się doświadczeniem i wiedzą na temat integracji i niepełnosprawności z przedstawicielami wielu instytucji. Konferencja rozpoczęła się uroczystym przemówieniem Dyrektora Krzysztofa Oklińskiego oraz p. Teresy Wojciuk,  która była inicjatorką utworzenia klas integracyjnych. Głos zabrali również: Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego - Krzysztof Konstanty, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie -  Zofia Skrzymowska, Doradca Zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie -  Hanna Zachoszcz  , Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie -  Lech Dębczak , Prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”- Grażyna Kulik oraz  Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej - Artur Czubaszek. O integracji z perspektywy nauczyciela opowiadał pan Damian Zawadzki – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2, któremu szczególnie bliska jest praca z uczniami niepełnosprawnymi. Przemówienie wygłosił także absolwent klasy licealnej ZS nr 2, który zmaga się z niepełnosprawnością ruchową. W swojej prelekcji przywołał wspomnienia z czasów pobytu w szkole i podkreślił wartość wsparcia w pokonywaniu codziennych barier, które otrzymał zarówno od rodziców, dyrekcji, nauczycieli jak i kolegów i koleżanek z klasy. Z okazji konferencji wydano także okolicznościową jednodniówkę. Znalazły się w niej artykuły dotyczące korzyści integracji, funkcjonowania klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie, historii powstania klas integracyjnych i przygotowania młodzieży do dorosłego życia. Konferencji towarzyszyła wystawa prac uczniów oraz ekspozycja zdjęć dokumentujących 15-letnią historię klas integracyjnych.

Patronat honorowy nad konferencja objęli :  p. Janusz Kozioł – Starosta Łukowski, p. Zofia Żuk -  przedstawicielka Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Integracja,  portal „niepełnosprawni.pl” oraz Telewizja Master. 

 

Powrót