Branżowa konferencja „ Z innowacją w przyszłość”

Branżowa konferencja „ Z innowacją w przyszłość”

Konferencja „Z innowacją w przyszłość - wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego” odbyła się dnia 07.03.2018 r. w Klimkach. Głównym organizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odział Łuków. Współorganizatorami byli: Powiat Łukowski oraz Miasto Łuków. Konferencja skierowana do przedsiębiorców i rolników, wpisała  się na stałe w kalendarz wydarzeń branżowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Konferencje prowadzili: Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie – Katarzyna Gajownik – Łazuga. Wśród zaproszonych gości byli: Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk,  Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Sławomir Plisa, Poseł na Sejm RP – Krzysztof Głuchowski, Burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szustek, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak, Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARMIR Artur Pizoń, Kierownik Biura Powiatowego  ARMIR Renata  Klębowska – Szustek, Kierownik Placówki Terenowej KRUS Magdalena Lotek, Naczelnik Wydziału ROŚ Starostwa Powiatowego w Łukowie – Grzegorz Świerczewski.

Podczas konferencji wygłoszone zostały wykłady;

  1. Aktualny nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 – Krzysztof Szczepanik Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Elizówka k/Lublina
  2. Zasady i możliwości pozyskania środków finansowych na działalność gospodarczą z PROW 2014-2020 – Sylwia Romańska – Węzik Prezes Zarządu LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości
  3. Działanie – Współpraca możliwości finansowania grup operacyjnych – Marek Siuciak Bloker SIR Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk przygotowanych przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Muzeum Henryka Sienkiewicza  w Woli Okrzejskiej. 

 

GALERIA

 

Powrót