Porozumienie w sprawie współpracy samorządu i lokalnego biznesu

Porozumienie w sprawie współpracy samorządu i lokalnego biznesu

W dniu 7 marca 2018 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja „Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna gospodarka siłą regionu”.  Celem wydarzenia była dyskusja na temat dotychczasowych osiągnięć oraz planów gmin, powiatów i samorządu województwa lubelskiego w kontekście jakości współpracy z biznesem oraz dla biznesu. Najważniejszą częścią konferencji było podpisanie deklaracji współpracy z przedstawicielami starostw powiatowych. Starosta Łukowski Janusz Kozioł odebrał certyfikat potwierdzający uczestnictwo  w idei tworzenia sieci współpracy samorządu i lokalnego biznesu w postaci Powiatowych Biur Biznes Lubelskie. Samorząd Województwa Lubelskiego chcąc rozszerzyć zasięg inicjatyw Biznes Lubelskie na poziom lokalny postanowił dotrzeć bezpośrednio do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Podczas konferencji podkreślano, że najważniejszy jest kapitał ludzki, a tym samym coraz efektywniejsza praca lubelskich samorządów w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów.

Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego samorządy zadeklarowały pełne poparcie dla idei Biznes Lubelskie Lokalnie. To pierwszy w Polsce system współpracy pomiędzy samorządem wojewódzkim, a samorządami lokalnymi w zakresie wzmacniania rozwoju przedsiębiorczości i działań dotyczących wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Deklaracja obejmuje w szczególności:

  • działania w kierunku utworzenia sieci Powiatowych Biur Biznes Lubelskie,
  • promowanie aktywności sektora publicznego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu  na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w szczególności tworzenia przyjaznego klimatu dla jej działalności,
  • aktywne włączanie się w realizację działań poszczególnych Powiatowych Biur Biznes Lubelskie z biznesem oraz dla biznesu.

Zamierzeniem Samorządu Województwa Lubelskiego jest powołanie Powiatowych Biur Biznes Lubelskie jako punktów kontaktowych inicjujących kierunki rozwoju współdziałania inwestorów, eksporterów i Instytucji Otoczenia Biznesu, które odegrają istotną rolę w aktywnej informacji i promocji regionu zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Podczas wtorkowej konferencji Samorząd Województwa Lubelskiego podpisał również porozumienie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w zakresie konkursu „Gmina na 5!”. Główna idea konkursu opiera się na analizie atrakcyjności inwestycyjnej gmin w województwie lubelskim, którą podczas wydarzenia zaprezentowała prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor zachęcała władze samorządowe do zintensyfikowania działań na rzecz  pozyskiwania inwestorów.

Na koniec spotkania zebrani goście usłyszeli od Kamila Nadolskiego, przedstawiciela firmy Google dlaczego samorządy powinny współpracować z Google, a także co przyniosą zmiany w ustawie o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, o który opowiedział Adam Kuśnierz, dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu TSSE.

Moderatorem wydarzenia był Maciej Orłoś, który w trakcie swojego wystąpienia opowiedział samorządowcom jak w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wykorzystać wirtualny świat do budowania realnej rozpoznawalności i atrakcyjności swojego regionu.

Powrót