Spotkanie przedstawicieli władz samorządu powiatowego z Wójtami i Burmistrzami

Spotkanie przedstawicieli władz samorządu powiatowego z Wójtami i Burmistrzami

W dniu 06.03.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządu powiatowego z Wójtami i Burmistrzami z terenu naszego powiatu. Samorząd powiatowy reprezentował Starosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Wicestarosta Łukowski Włodzimierz Wolski. Podczas spotkania omawiano między innymi  funkcjonowanie pogotowia ratunkowego, Dożynki Diecezjalno – Powiatowo – Gminne w Woli Gułowskiej, kalendarz wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski na terenie Powiatu łukowskiego. Podczas spotkania obecny był również p.o Dyrektora SP ZOZ w Łukowie p.Mariusz Furlepa, który przedstawił propozycję dofinansowania przez poszczególne samorządy terytorialne zakupu karetki pogotowia ratunkowego. W wyniku porozumienia uzgodniono możliwość dofinansowania proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych gmin. 

Powrót