Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa.  Szczegóły w załączeniu.

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018/PDF/

Powrót