Samorządy przyjazne ekonomii społecznej z Powiatu Łukowskiego

Samorządy przyjazne ekonomii społecznej z Powiatu Łukowskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 28.02.2018r. podczas uroczystej gali przyznał nagrody  w I edycji konkursu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. Wśród laureatów z terenu Powiatu Łukowskiego znalazły się trzy samorządy:  Gmina Adamów, Gmina Krzywda oraz Gmina Stoczek Łukowski. Gmina Adamów została nagrodzona za działania podejmowane przez Spółdzielnię Socjalną „Niedźwiadek”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie, Stowarzyszenie „Kaganek” z Zakępia oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów w Sobisce. Rekomendację dla gminy złożyło Stowarzyszeniu Na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”. Gmina Stoczek Łukowski została nagrodzona za wieloletnie aktywne działania na rzecz osób potrzebujących, a głównie za utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim, który działa na rzecz osób niepełnosprawnych nieprzerwanie od 2004 roku. Gmina Krzywda została nagrodzona za współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi  oraz inicjatywy, które służą m.in. osobom starszym, niepełnosprawnym czy uzależnionym. Rekomendację dla gminy Krzywda złożyła miejscowa Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” i współpracujące z nią Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ze Świdnika. Konkurs Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie skierowany był do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w tym organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną z terenu Województwa Lubelskiego.

 

Powrót