Kompleksowe wspomaganie dziecka w Zespole Placówek w Łukowie

Kompleksowe wspomaganie dziecka w Zespole Placówek w Łukowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Placówek w Łukowie pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Łukowskim.  W ośrodku realizowane jest obecnie  jedno z zadań programu Ministerstwa Edukacji polegające na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz dodatkowych usług terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Na podstawie podpisanego z Ministerstwem Edukacji porozumienia Powiat Łukowski otrzyma łącznie 1 135 000 PLN  na realizację projektu. W ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Starosta Łukowski Janusz Kozioł, Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego Krzysztof  Konstanty , Dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie Danuta Kowal oraz p.Aneta Świderska – koordynator programu,  zachęcają mieszkańców naszego powiatu do zainteresowania w zależności od potrzeb dzieci. Bezpłatna oferta Zespołu Placówek w Łukowie obejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny od momentu wykrycia lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Placówka oferuje różnorodne formy  i metody terapii. Program „Za życiem” skierowany jest do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania, kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Celem realizowanego programu jest zapewnienie dziecku dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych.

 

 

W załączeniu  GALERIA oraz FOLDER INFORMACYJNY

Powrót