Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa.  Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie /PDF/

Wzór oferty /Word/

Powrót