„Jata rezerwat przyrody miejsce pamięci”

„Jata rezerwat przyrody miejsce pamięci”

W grudniu 2017 roku ukazała się monografia przyrodnicza rezerwatu Jata pt. „Jata rezerwat przyrody miejsce pamięci”. Książka opracowana pod redakcją  naukową Romana Zielonego i Justyny Nowakowskiej z SGGW w Warszawie, powstała dzięki staraniom Nadleśnictwa Łuków w ramach kampanii: „ Lasy Państwowe. Zapraszamy – Las dobre sąsiedztwo”. Autorami poszczególnych rozdziałów są naukowcy prowadzący od wielu lat badania na terenie Jaty jak również pracownicy Nadleśnictwa Łuków.  Książka zawiera bardzo szczegółowe opracowanie danych historycznych i przyrodniczych tego wyjątkowego rezerwatu. Autorzy dotarli do wielu unikalnych dokumentów, zdjęć i map  z czasów powołania rezerwatu. Procesy przyrodnicze zachodzące w Jacie  zostały opisane w oparciu o badania prowadzone na tym terenie przez blisko 80 lat. Dzięki temu można prześledzić zmiany w faunie i florze rezerwatu.   Wydawnictwo w formacie B5 ma 192 strony i zawiera ponad 80 zdjęć i około 50 map i tabel.

 

Powrót