Rozporządzenie porządkowe Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Lubelskiego

W dniu 20 grudnia 2017 r. Wojewoda Lubelski wydał Rozporządzenie porządkowe nr 14 w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Treść rozporządzenia.

Powrót