Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.

Starosta Łukowski na podstawie art.23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017r., poz. 2136 z późn. zm.) informuje, iż organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu łukowskiego dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Treść ogłoszenia

 

Powrót