Etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Łukowie

Etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Łukowie

W dniu 1 grudnia 2017 w Zespole Szkół nr 3 im.Wł.St.Reymonta  w Łukowie  odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W olimpiadzie wzięło udział 67 uczestników  z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Lublina, Łukowa, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Warszawy oraz  Zamościa. Przed rozpoczęciem rywalizacji w imieniu Starosty Łukowskiego uczestników i opiekunów przywitał  Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej – Roman Bocian.               

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 39 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie  , które rywalizowały w grupie 534 uczniów z całej Polski w ramach II etapu olimpiady. Jej celem jest rozbudzenie zainteresowania branżą TSL, wpływ na kształcenie przyszłej kadry logistycznej oraz pomoc w ocenie programów nauczania w szkołach średnich i policealnych. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W  załączeniu GALERIA

Powrót