Powiat Łukowski przekazał elementy odblaskowe Komendzie Policji w Łukowie

Powiat Łukowski  przekazał elementy odblaskowe Komendzie Policji w Łukowie

Dnia 30 listopada 2017 r. Starosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Wicestarosta Łukowski Włodzimierz Wolski przekazali odblaskowe kamizelki i opaski na ręce Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Nadkomisarza Krzysztofa Golby i jego Zastępcy Podkomisarza Jarosława Modrzewskiego z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

 

 

Okres jesienno-zimowy charakteryzuje się wczesną porą zapadania zmroku, co wiąże się z ruchem pieszych po drogach w porze wieczorno-nocnej. Statystyki policyjne wykazują dużą liczbę zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów po zapadnięciu zmroku. Łukowscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo na drogach docierają z edukacją do mieszkańców powiatu oraz prowadzą działania w terenie, rozdając odblaski. Funkcjonariusze przypominają uczestnikom ruchu drogowego podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po szlakach komunikacyjnych. Odblaskowe elementy noszone przy plecakach oraz odzieży zewnętrznej mają na celu poprawić widoczność osób poruszających się po zmroku. Prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna policji wspierana jest przez Starostwo Powiatowe w Łukowie w ramach zadań Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Powrót