Konkurs na „Najpiękniejszą łukowską choinkę”

Konkurs na „Najpiękniejszą łukowską choinkę”

Muzeum Regionalne zaprasza do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą łukowską choinkę”. Termin nadsyłania prac na konkurs mija 15 grudnia 2017r.  Celem konkursu jest wykonanie choinki z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.

Zasady konkursu:
1. Materiał i technika wykonania dowolna, jedynym ograniczeniem jest wysokość, która nie może przekroczyć 50 cm.
2. Choinkę należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.
3. Termin dostarczenia choinki upływa dnia 15.12.2017 r.
4. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem i nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie w trakcie przesyłki.
6. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych  osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.Nr133,poz. 833 z późn. zm).
7. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców nastąpi 20 grudnia. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Regulamin /PDF/

Powrót