Znakomite wyniki egzaminu maturalnego uczniów z Powiatu Łukowskiego

Znakomite wyniki egzaminu maturalnego uczniów z Powiatu Łukowskiego

We wrześniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podsumowała wyniki egzaminu maturalnego  wszystkich sesji 2017 roku. Opublikowane sprawozdania i raporty potwierdzają bardzo dobre efekty kształcenia uzyskiwane przez szkoły prowadzone przez Powiat Łukowski, świadczą  także o sukcesach uczniów i nauczycieli. W naszym powiecie do egzaminu maturalnego ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów  przystąpiło 874 uczniów, 491 dziewcząt i  383 chłopców. W większości byli to absolwenci szkół publicznych, ponieważ   maturę pisało zaledwie   szesnastu  uczniów  ze szkół niepublicznych.  Zdawalność dla powiatu w 2017 roku wyniosła 92%. Dane te dotyczą absolwentów  zarówno liceum ogólnokształcącego  jak i technikum, którzy przystąpili do wszystkich  obowiązkowych egzaminów maturalnych. Wynik ten jest najwyższy w województwie lubelskim i drugi w zestawieniu osiągnięć absolwentów z 60 powiatów i  11 miast na prawach powiatu z trzech województw: lubelskiego, małopolskiego,      podkarpackiego,   które swoim działaniem obejmuje OKE w Krakowie.  Wyprzedził nas zaledwie o 1% powiat bocheński ze zdawalnością 93%. Uzyskaliśmy noty wyższe niż, np. Kraków, Rzeszów czy Lublin.  W liceach z liczbą 552 absolwentów zdawalność w naszym powiecie osiągnęła 96%. Jest to wynik najwyższy w naszym województwie i drugi w okręgu egzaminacyjnym, czyli dla 71 powiatów z trzech województw. W technikach, gdzie do matury przystąpiło 322 uczniów, zdawalność wyniosła 85% i jest drugim wynikiem w województwie lubelskim (pierwszy wynik- 87%). Maturę zdali wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie; te szkoły uzyskały stuprocentową zdawalność. Dwie inne szkoły prowadzone przez Powiat Łukowski: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym  i III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie,  uzyskały  zdawalność 96%. Również średnie wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego, matematyki i języków obcych  uzyskane przez uczniów w naszym powiecie są wyższe niż wyniki wojewódzkie i krajowe. Podobnie średnie wyniki (w procentach) z matury  z wymienionych przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla naszego powiatu są wyższe niż  w województwie lubelskim czy w Polsce.  Z  języka polskiego wynik dla powiatu to- 70% (województwo- 44%, Polska- 50%), z historii- 52%, (województwo- 43%,  Polska-33%,), z chemii- 49%, (województwo- 41%, Polska- 41%), z fizyki- 43%, województwo-30%, Polska- 40%), z historii sztuki- 52% (województwo- 44%, Polska-26%).Gratulujemy i życzymy identycznych sukcesów w 2018 roku.

Powrót