Ruch wahadłowy pod wiaduktem kolejowym

Ruch wahadłowy pod wiaduktem kolejowym

Wykonawca robót tj. Konsorcjum Budowy E20 Siedlce - Łuków - Międzyrzec Podlaski w składzie POLAQUA, DRAGADOS, VIAS, ELECTREN działając na podstawie Umowy z PKP PLK SA z dn. 30.08.2012 r. Nr 90/111/0001/12/Z/I zawiadamia o wprowadzeniu w dniach 09.08.2017 i 10.08.2017 oraz w dniu 16.08.2017 r. czasowej organizacji ruchu powodującej wprowadzenie ruchu wahadłowego pod wiaduktem kolejowym (tunelu drogowym), w porze dziennej, na drodze wojewódzkiej nr 806 w Łukowie (ul. Międzyrzecka) dla potrzeb wykonania prac remontowych na wiadukcie kolejowym (tunelu drogowym) w ciągu ul. Międzyrzeckiej (droga wojewódzka nr 806) w Łukowie.

 

Ruch prowadzony będzie wahadłowo, w porze dziennej, nie wymaga całkowitego zamknięcia przejazdu pod wiaduktem. Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu planowane jest w porze dziennej, w godzinach 8.00 - 20.00. Po zakończeniu zmiany roboczej - każdorazowo przywracana będzie poprzednia, stała organizacja ruchu.

Powrót