Międzywojewódzka konferencja w sprawie ASF

Międzywojewódzka konferencja w sprawie ASF

W środę 12 lipca 2017r. w Łazach w Gminie Łuków odbyła się międzywojewódzka konferencja poświęcona problemowi ASF. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „ASF- wyzwanie ....XXI wieku”. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele Krajowego Lekarza Weterynarii, samorządów rolniczych, urzędów wojewódzkich, parlamentarzyści oraz rolnicy. Konferencja została zorganizowana ze względu na stwierdzane ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń. Podczas konferencji podkreślano aspekt finansowy oraz  moralny związany z ASF. Lubelski wojewódzki lekarz weterynarii odniósł się  do rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie przepisów o bioasekuracji oraz odszkodowań w formie rekompensat. Przedsiębiorcy mówili o możliwych kłopotach dla większości zakładów z terenu zagrożonego ASF. Głównym organizatorem konferencji był Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ,,Solidarność''.

Powrót